Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n edellyttämä rekisteriseloste

1. Rekisterin pitäjä

RST-Service Oy
Sepänkatu 7 
95420 Tornio
Puh. +358 400 403 739
Y-tunnus: 2939502-6
Sähköposti: timo.smeds@rst-service.fi
 

2. Rekisteristä vastaava henkilö
 
Timo Smeds

 
3. Rekisterin nimi
 
Restax.fi asiakasrekisteri


4. Rekisterin pitämisen peruste
 
Asiakas on rekisteröitynyt restax.fi verkkokaupan asiakkaaksi.
 

5. Rekisterin käyttötarkoitus
 
Rekisterin käyttötarkoitus on restax.fi verkkokaupan asiakastietojen ylläpitäminen, tilausten käsittely, tallennus ja seuranta.

Tilaaminen ei edellytä rekisteröitymistä asiakasrekisteriin.


6. Rekisterin sisältämät tiedot
 
asiakastunnus
etunimi
sukunimi
postiosoite
postinumero
postitoimipaikka
puhelinnumero
sähköpostiosoite
tilaushistoria
toimituksen seurantatiedot

Rekisteriin tallennetaan asiakkaan antama lupa lähettää markkinointiviestejä.

 
7. Henkilötietojen säilytysaika
 
Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta tai sopimusvelvoitteidemme sekä lakisääteisten velvollisuuksiemme noudattamiseksi. Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot. Pyyntö on toimitettava kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisteröityjä informoidaan tietojen käsittelystä pitämällä tämä rekisteriseloste saatavilla yrityksen verkkosivuilla. Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn taikka rekisteröidyn työnantajan pyynnöstä rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon ilman aiheetonta viivytystä. Pyyntö osoitetaan kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Ratkaisevaa tiedon korjaamisessa, täydentämisessä tai poistamisessa on tiedon käyttötarkoitus eli asiakassuhteen hoito. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramarkkinoinnissa, profiloinnissa, etämyynnissä, markkina- ja mielipidetutkimuksissa. Pyyntö osoitetaan kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.


8. Säännönmukaiset tietolähteet
 
Asiakkaan yhteystiedot tallennetaan asiakkaan rekisteröitymisen yhteydessä. Muut tiedot tallentuvat asiakkaan tehdessä ostoksia verkkokaupassa.

 
9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset  ja tietojen siirto Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
 
Rekisterin ylläpitäjä ei luovuta eikä siirrä tietoja ulkopuolisille tahoille.

 
10. Rekisterin suojauksen periaatteista
 
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisteri on suojattu teknisesti. Käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Rekisteri sijaitsee Zoner Oy:n käyttäjätunnuksin ja salasanasuojatulla palvelimella.
 
 

Jatka